SOS-melding (Signalering Onveilige Situatie)

Dit formulier kunt u gebruiken voor het melden van onveilige situaties of onveilige handelingen bij Verbrugge Terminals B.V. De melding mag anoniem, maar bij voorkeur met naam. Na het invullen, geef u desgewenst aan anoniem (in dat geval wordt uw emailadres niet meegezonden) klik vervolgens op de knop verzenden.

Wilt u een reactie en bericht welke acties genomen zijn, dan dient het emailadres bekend te zijn.

Melding betreffende de terminal en BU

Gegevens melder

Melding

Situatie

Omschrijf zo duidelijk mogelijk de situatie

Bijlage

Optioneel een bijlage toevoegen

Melding versturen

Voor vragen/opmerkingen of wanneer er mondeling toelichting noodzakelijk is, kan er altijd telefonisch contact opgenomen worden met Pim van der Made/ STO tel: +31 6 - 51561041