Certificeringen

Onze terminals opereren in overeenstemming met de nationale en internationale Arbo-wet-en regelgeving. Uiteraard zijn al onze terminals gecertificeerd conform de International Ship en Port Facility Security Code (ISPS). Wij hechten bijzonder veel belang aan de veiligheid en gezondheid van al onze bezoekers. Zij kennen de veiligheidsrisico's op onze terreinen immers niet of nauwelijks. Bezoekers die zelfstandig onze terreinen betreden krijgen daarom vooraf een veiligheidsinstructie. Op de terminals is het dragen van een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en een veiligheidshesje verplicht.

De interne organisatie is er volledig op gericht om onze klanten een uitstekend service level kunnen garanderen. De kans op schades en vertragingen wordt hierdoor zo klein mogelijk gehouden. Uiteraard lukt dit alleen met gemotiveerde, hoog opgeleide en toegewijde mensen. Zo zijn alle medewerkers volledig gecertificeerd voor de functie die zij uitoefenen en zijn alle buitendienstmedewerkers VCA-gecertificeerd. Verder besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van de opleidingen. Ons kwaliteitssysteem voldoet aan de internationale standaard ISO 9001.