Beleidsverklaring

BELEIDSVERKLARING VEILIGHEID, GEZONDHEID, MILIEU EN KWALITEIT


Verbrugge Terminals B.V.


Verbrugge Terminals B.V. voert haar activiteiten als toonaangevende gespecialiseerde Logistic Service Provider op zodanige wijze uit dat de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers, contractors, klanten en bezoekers zijn gewaarborgd, dat correct en spaarzaam met de bedrijfsmiddelen wordt omgegaan, de goederen en het milieu worden beschermd en dat de klant een uitstekende kwaliteit tegen scherpe condities kan worden gegarandeerd. Ons vakmanschap en ons voortdurend streven om schade, letsels en verlies te voorkomen maakt dit mogelijk.

Verbrugge Terminals B.V. ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid:

 • Dat de risico's die gepaard gaan met haar logistieke activiteiten door iedere medewerker en leidinggevende worden gekend en in een eendrachtige samenwerking tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt.
 • Dat onophoudelijk wordt gestreefd naar nul veiligheidsincidenten en beperking van schade aan materieel, gereedschappen en goederen
 • Dat medewerkers en leidinggevenden vaktechnisch goed zijn opgeleid om zelfbewust en met toewijding aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit te voldoen 
 • Dat voortdurend wordt gewerkt aan realisatie van verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, en de zorg ten aanzien van de goederen die aan haar zijn toevertrouwd
 • Dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en aan alle door ons vrijwillig overeengekomen regels en kwaliteitsstandaarden zoals, NEN-EN-ISO 9001:2008/GMP for Corregulated & Solid Board/OSHAS-18001
 • Dat aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan om zo de klanttevredenheid te vergroten ende relaties te bestendigen 

De medewerkers van Verbrugge Terminals B.V.:

 • Zijn bekend met de achtergrond, doelstellingen en plannen betreffende veiligheid, gezondheid, milieu en de kwaliteit van de dienstverlening van de onderneming
 • Participeren actief in werkoverleg, trainingen, briefing en debriefing om vraagstukken op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit van het werk met elkaar te bespreken en plannen voor verbeteringen uit te voeren
 • Spreken elkaar aan en zorgen voor elkaar als eventuele veilig heids- of schaderisico's aan de orde zijn of anderszins de gezondheid of de kwaliteit van het werk worden bedreigd.
 • Signaleren en stellen de leiding op de hoogte van gevaarlijke situaties, (bijna)ongevallen en gedrag opdat deze direct kunnen worden gecorrigeerd.
 • Zijn bekend met de voorschriften/procedures op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit en zijn op de hoogte van de consequenties die het voor hen kan hebben als zij zich niet aan de voorschriften houden 

De leidinggevenden van Verbrugge Terminals B.V.:

 • Zijn bekend met de achtergrond, doelstellingen en plannen betreffende veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit van de dienstverlening van de onderneming
 • Vertonen voorbeeldgedrag en nemen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers (inclusief contractors) en voor het constant verbeteren van de prestaties op het gebied van de dienstverlening en het milieu
 • Analyseren voortdurend de risico's bij de verschillende activiteiten en projecten en voorzien de medewerkers van de beschikbare informatie alvorens zij aan het werk gaan.
 • Zien toe middels directe supervisie (objectleiders) en/of middels observatierondes dat de werkzaamheden conform de gemaakte afspraken en wet- en regelgeving verlopen.
 • Geven leiding aan het werkoverleg waarin tijd wordt besteed aan de geconstateerde tekortkomingen, nieuwe projecten, veranderingen in het werk en op het terrein waardoor nieuwe (risicovolle) situaties kunnen ontstaan.