Diensten

De dienstverlening van Verbrugge Customs is onlosmakelijk verbonden met die van Verbrugge Terminals. Klanten van Verbrugge Terminals profiteren op deze manier van de gunstige douane- en belastingfaciliteiten. Hierdoor kan het logistieke proces optimaal en fiscaal gunstig worden doorlopen.

Douaneformaliteiten

Verbrugge Customs verzorgt desgewenst alle douaneaangiften. Een gespecialiseerd team draagt zorg voor een tijdige, volledige en juiste aangifte. Doordat Verbrugge Customs AEO-gecertificeerd is, profiteren onze opdrachtgevers bovendien van de bijbehorende snelle doorlooptijden, zonder onnodig oponthoud.

Fiscale dienstverlening

Europese en niet-Europese ondernemingen die in Nederland activiteiten ontplooien. krijgen te maken met Nederlandse en Europese belastingwetgeving. Voorbeelden van deze activiteiten zijn het in Nederland verwerven van goederen uit andere EU landen of het invoeren van goederen uit niet-EU-landen. Verbrugge Customs speelt bij deze belastingverplichtingen een actieve, adviserende rol. Inmiddels zijn wij door meer dan 500 ondernemingen aangesteld als beperkt- of algemeen fiscaal vertegenwoordiger. Op deze manier verlenen wij assistentie op maat bij specifieke belastingverplichtingen.