Veiligheid

Verbrugge hecht veel waarde aan de integratie van veiligheid, gezondheid, milieuzorg en kwalitatief goede arbeidsomstandigheden binnen alle geledingen van ons bedrijf. Daarom werken wij aan een gezonde en veilige omgeving, voor onze medewerkers en iedereen die ons bezoekt. Uiteraard vergt dit voortdurende aandacht en inspanning, van ons zelf en onze bezoekers. Dit bereiken wij onder meer dankzij ons veiligheidssysteem dat voldoet aan de internationale standaard OHSAS 18001.

Maatschappelijk verantwoord

Verbrugge is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij streven naar goede contacten met de omgeving en een open informatie-uitwisseling over risicobeheersing zowel wat betreft veiligheid als milieu. Voor het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied werken wij aan een milieumanagementsysteem volgens de internationale norm ISO 14001.