Verzoek om toestemming voor foto- en/of filmopnamen

Er is een algeheel foto- en filmverbod bij Verbrugge Terminals B.V. in Terneuzen en Vlissingen van kracht. Enige uitzondering op dit verbod is het fotograferen / filmen van het hoofdkantoor met de bedrijfsnaam. Desondanks kunnen er situaties zijn waarin toch foto- en filmopnamen gemaakt moeten worden. In deze procedure wordt aangegeven wat daarvoor de voorwaarden zijn.

Uitgangspunten
Het is contractueel met de klanten vastgelegd dat de lading van de klanten op de locaties van Verbrugge Terminals B.V. niet gefilmd of gefotografeerd mag worden. Wanneer er bijvoorbeeld instructie opnamen gemaakt worden dan zullen merken en tekens buiten beeld gehouden moeten worden.

Surveyors die namens klanten komen voor ladingcontrole en foto's moeten maken, tekenen een verklaring dat zij op de hoogte zijn van genoemd verbod en voor de condities waaronder hen alsnog toestemming wordt verleend.

De gemaakte foto's en filmmateriaal kunnen door directie en management van Verbrugge Terminals opgevraagd worden en dienen terstond te worden overlegd. Foto's en filmmateriaal dienen vóór publicatie eerst goedgekeurd te worden door de het terminalmanagement.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid
Toestemming voor het maken van foto- of filmopnamen kan uitsluitend gegeven worden door de directie en het management van Verbrugge Terminals.

De toestemming wordt schriftelijk en per keer voor maximaal één bepaalde dag verstrekt. De toestemming is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. In de toestemming wordt duidelijk aangegeven voor welk doel de opnamen worden gemaakt en van welke onderwerpen.

Ook wordt aangegeven wie namens Verbrugge Terminals B.V. de controle heeft c.q. bij de opnamen aanwezig is voor deze controle. De schriftelijke toestemming dient men bij het bezoek mee te brengen en op ieder moment desgevraagd te overleggen.

(Deze procedure is onderdeel van het Beveiligingshandboek van Verbrugge Terminals B.V.)

Gegevens aanvrager

Opname details

Aanvraag versturen

Door op onderstaande knop te klikken gaat u akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.