Avis

COVID-19: Het dragen van een mondkapje is verplicht op de Verbrugge terminals voor bezoekers , chauffeurs en andere derden partijen. Zij dienen zelf zorg te dragen voor een mondkapje, naast de gebruikelijke PBM's.

Draagplicht bij: 
- Verplaatsen op onze terreinen en binnen onze gebouwen. 
- Wanneer u in contact komt met Verbrugge personeel. 

 

Verbrugge streeft naar het continue verbeteren en versterken van de service aan haar klanten. Wij doen dit binnen de kaders die de internationale wetgeving rond de veiligheid van havens (ISPS) stelt. Zo zijn wij verplicht alle vrachtwagens die onze terminals aan doen, te registreren en in te plannen.

Om de tijden die nodig zijn voor het laden en lossen van vrachtwagens op onze terminal zo veel mogelijk te beperken, hanteren wij bepaalde procedures. Hiermee vermijden wij wachttijden zo veel als mogelijk en stellen wij vervoerders in staat hun transporten nauwkeurig te plannen. Dit geldt uiteraard ook voor de werkzaamheden op de terminal zelf. Wij zetten onze mensen en ons materieel in volgens deze zelfde planning. 

Procedure:

Na vrijgave van de goederen wordt hieraan een referentienummer toegewezen. De eigenaar van de lading is verantwoordelijk voor het doorgeven van dit referentienummer aan zijn transportbedrijf. Het transportbedrijf krijgt vervolgens toegang tot onze website met een specifieke gebruikersnaam en wachtwoord (dit kan worden aangevraagd bij het AVIS-team):

Aanmelden moet als volgt op http://nexus.verbrugge.nl

  • voor de tijdsblokken 1 en 2: uiterlijk een werkdag (voor 12.00 uur) voorafgaand aan de dag van verlading

  • voor de tijdsblokken 3 en 4: uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van verlading

Elke vooraanmelding krijgt een pincode. De combinatie van referentienummer en de pincode is uniek en kan slechts eenmalig worden gebruikt. De chauffeurs melden zich bij de Cargo Service of zij krijgen hun papieren op het Fast Track, bij de ingang van onze terminal. Om hun papieren te krijgen dienen chauffeurs altijd te beschikken over het referentienummer en de pincode. Hun gegevens worden geverifieerd aan de hand van de vooraanmelding.

Vrachtwagens die buiten het aangemelde tijdsblok arriveren, worden snel mogelijk behandeld. Onze prioriteit ligt echter bij de vrachtwagens die correct binnen het aangemelde tijdsblok aankomen. Is dat het geval? Dan garanderen wij dat binnen twee uur zal worden geladen. Na deze twee uur kunt u aanspraak maken op wachturen. Voor elk wachtuur compenseren wij € 35,-. 

Voor vragen over deze procedure kunt u contact opnemen met het AVIS-team.
T: +31 (0) 118 - 42 63 90
F: +31 (0) 118 - 42 63 96

E: avis@verbrugge.nl