Tabak

De terminal in Vlissingen is een van de belangrijkste West-Europese distributiecentra voor ruwe tabak en producten daarvan. Onder de naam Alleghany Warehouse Europe speelt Verbrugge Terminals een voorname rol op het gebied van de ontvangst, opslag, overslag en distributie van ruwe tabak en tabaksproducten.

Lees meer over Alleghany Warehouse Europe.