Aanmelding voor bezoek aan schepen volgens de ISPS (International Ship and Port Security).

In het kader van de terrorismebestrijding is iedere bezoeker van een zeeschip, dat bij Verbrugge Terminals B.V. is afgemeerd, verplicht zich 24 uur op voorhand aan te melden. Via deze website kunt u alle noodzakelijke gegevens invoeren, kennis nemen van de toegangs-voorwaarden en veiligheidsvoorschriften en vervolgens uw aanmelding versturen aan de bewaking.

Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u binnen 4 uur per e-mail een reactie of uw aanmelding geaccepteerd is. Bij acceptatie ontvangt u een bezoekersformulier dat bij aankomst en verblijf op de terminal getoond moet kunnen worden.

NB. Zorg bij aankomst ook voor een geldig legitimatiebewijs (uitsluitend ID-kaart of paspoort).

U kunt dit formulier ook gebruiken om u als bezoeker aan te melden op een van onze locaties. In dat geval komt uw aanmelding bij de receptioniste op kantoor terecht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze bewaking (telefoonnummer +31 118 - 426427).

P. van der Made
PFSO

Notabene: Het aanleveren van contractormaterialen moet via dit formulier aangemeld worden

Voor aanvraag van de toegang dienen eerst de veiligheidinstructies door de aanvrager te worden gevolgd. U dient een kopie van het certificaat mee te brengen bij het bezoek aan de terminal. Dit certificaat is 2 jaar geldig.

Terminal selectie

Gegevens aanvrager/gebruiker

Bedrijfsgegevens

Voertuig

Aanvullende gegevens

Voorwaarden

You need to read the conditions mentioned below, before finishing this terminal access request and take notice of our Terminal Regulations.

Voorwaarden voor toegang.

 1. Verbrugge Terminals b.v. noch haar directie of personeel zijn aansprakelijk voor schade en/of letsel toegebracht aan personen dan wel voertuigen of andere goederen.
 2. De toestemming geldt uitsluitend voor het op de voorzijde vermelde doel (aard van de werkzaamheden/reden van het bezoek).
 3. Filmen en fotograferen is niet toegestaan. Dergelijke apparatuur dient bij de portier in bewaring gegeven te worden.
 4. Het zich ophouden op het terrein is verboden: de kortst mogelijke weg naar de bestemming dient te worden gevolgd. Het is niet toegestaan zich buiten wegen en paden te begeven.
 5. Roken, het bezit, gebruik en/of onder invloed verkeren van drugs en alcoholhoudende dranken is op het bedrijf niet toegestaan.
 6. Het dragen van een helm, veiligheidsschoenen en veiligheidskleding (minimaal een veiligheidshesje) is verplicht voor iedereen die de terreinen wil betreden.
 7. Het betreden van de terreinen is alleen toegestaan met toestemming van de verantwoordelijke chef. Extra persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen vereist worden.
 8. Aanwijzingen van personeel van ons bedrijf dienen terstond opgevolgd te worden.
 9. De tijdens dit bezoek verkregen inlichtingen dienen als vertrouwelijk beschouwd te worden.
 10. Geen goederen of documenten mogen het bedrijf verlaten zonder schriftelijke machtiging. Visitatie kan door de bewakingsdienst uitgevoerd worden zowel bij binnenkomst als bij vertrek.
 11. In het belang van uw en onze veiligheid dient de voorgeschreven maximumsnelheid van 15 km/h op ons terrein strikt nageleefd te worden.
 12. Bij overtreding zal in de toekomst de toegang tot ons bedrijf geweigerd worden.
 13. Bij verlies of diefstal dient dit direct gemeld te worden bij : P. vd Made tel. +31 6-51561041/ Bewaking tel. +31 118-426427
 14. Kosten voor de pas zijn € 50 (Eerste verstrekking is gratis, geen restitutie).
 15. Bij deze aanvraag worden de terminalregels verstrekt; pashouders verplichten zich tot naleving van onze regels.
 16. De verstrekte pas blijft eigendom van Verbrugge Terminals b.v.

Aanvraag versturen

Door op onderstaande knop te klikken gaat u akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden.