Transporeon | Vrachtwagen vooraanmeldingsregistratie

Vlotte laad- en losoperaties dankzij geavanceerde slotboeking en -registratie

Een snel en soepel logistiek proces, daar draait het om in ons vak.

Om dit mogelijk te maken heeft Verbrugge Terminals een nieuw slot boekingssysteem geïmplementeerd waarmee we de doorlooptijd op onze terminals kunnen minimaliseren.

Het slot boekingssysteem helpt onze vervoerders om hun transporten nauwkeurig te plannen en helpt de terminals om optimaal middelen in te zetten om een zo vlot mogelijk logistiek proces te garanderen.

Laden van woodpulp in trailer Verbrugge

Procedure voor het aanmelden van vrachtwagens:

1: Afgifte ritnummers of bookingsnummers

Het Customer Relations Team van Verbrugge Terminals zal na opdracht van de opdrachtgever een ritnummer (Transportnummer) of bookingsnummer in Transporeon aanmaken voor de te lossen en/of te laden vracht.

2: Aanmelden in Transporeon

Ga naar de website van Transporeon.

Ga naar Transporeon

Voor het aanmaken van een Transporeon account: 
https://support.transporeon.com/carrieronboarding 

Procedures:

2.1: Open boeking

De eigenaar van de lading is verantwoordelijk voor het doorgeven van het ritnummer aan zijn ontvanger, expediteur of vervoerder. Dit kan automatisch binnen de open boekingen in Transporeon, wanneer de klant, ontvanger, expediteur en vervoerder een account hebben en aan elkaar gelinkt zijn.

De expediteur/vervoerder zal binnen Transporeon de ritummers ontvangen van zijn opdrachtgever. Deze ritnummers zijn beschikbaar binnen het Time slot management onder de tab Open Boekingen. Hierbij wordt gekozen voor Verbrugge Terminals B.V. in de lijst Verlader. Hierna kan een vrachtwagen aangemeld worden voor een beschikbaar tijdslot.

Wanneer deze niet beschikbaar zijn, dan dient de transporteur contact op te nemen met de opdrachtgever. 

Wanneer de vrachtwagen correct is aangemeld, krijgt de vervoerder een pincode. De combinatie van het ritnummer en de pincode is uniek en kan slechts eenmalig worden gebruikt. 

De chauffeur meldt zich met het ritnummer en de pincode bij onze cargo service aan de balie bij de ingang van onze terminal. De gegevens worden geverifieerd aan de hand van de vooraanmelding, waarna de chauffeur toegang krijgt tot de terminal om te laden of te lossen.

De volledige procedure voor een Open Boeking is bovenaan deze pagina te vinden. 

2.2: Manuele boeking

Wanneer de expediteur/vervoerder boekingsnummers ontvangt via e-mail dan kan deze gebruikmaken van de manuele boeking. Een vrachtwagen kan aangemeld worden voor een beschikbaar tijdslot binnen het Time slot management onder de tab Laadtijdplanning. Hierbij wordt gekozen voor Verbrugge Terminals B.V. in de lijst Verlader

Wanneer de vrachtwagen correct is aangemeld, krijgt de vervoerder een ritnummer. De combinatie van het ritnummer en het boekingsnummer is uniek en kan slechts eenmalig worden gebruikt. 

De chauffeur meldt zich met het ritnummer en het boekingsnummer bij onze cargo service aan de balie bij de ingang van onze terminal. De gegevens worden geverifieerd aan de hand van de vooraanmelding, waarna de chauffeur toegang krijgt tot de terminal om te laden of te lossen.

De volledige procedure voor een Manuele Boeking is bovenaan deze pagina te vinden. 

3: Laad- en lostijden

Vrachtwagens dienen uiterlijk voor 12:00 uur, 1 werkdag voorafgaande de dag van belading of lossing, aangemeld te worden.

VLISSINGEN SCALDIA TERMINAL en ZEELAND TERMINAL
Maandag tot en met vrijdag van 7:30 uur tot en met 23:30 uur. Chauffeurs kunnen zich tot 22:00 uur aanmelden aan de balie. 

TERNEUZEN TERMINAL
Maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot en met 22:00 uur. Chauffeurs kunnen zich tot 20:00 uur aanmelden aan de balie. 

TERNEUZEN BULK TERMINAL 
Maandag tot en met vrijdag van 7:45 uur tot en met 16:00 uur. Chauffeurs kunnen zich tot 15:30 uur aanmelden aan de balie voor bulk en tot 15:00 uur voor break bulk.

Zie onze adressen en openingstijden

*Aanmelding in Transporeon is alleen mogelijk, tot de maximale capaciteit ingesteld voor de verschillende tijdsblokken. Inschrijven in een blok is niet mogelijk, wanneer de maximale capaciteit is bereikt. Vrachtwagens zonder juiste registratie worden niet geladen of gelost.

4: Aankomst binnen en buiten het aangemelde tijdsblok

Vrachtwagens die correct zijn aangemeld binnen de capaciteit van het tijdsblok en binnen het gereserveerde tijdsblok arriveren worden binnen 2 uur behandeld. Na deze twee uur kunt u aanspraak maken op een wachttijdvergoeding, welke we compenseren à € 35,00 per uur.

Vrachtwagens die buiten het gereserveerde tijdsblok arriveren of die niet correct aangemeld zijn, hebben geen recht op aanspraak op de wachttijdvergoeding. In dit geval kan er telefonisch contact opgenomen worden met het boekingsteam tel. +31 (0) 118 - 42 63 91 tussen 08:00 en 17:00 uur om te kijken naar het eerstvolgende tijdslot. Uiteraard worden deze vrachtwagens wel zo snel mogelijk behandeld.

*Voor het gebruik van de diensten van het Transporeon Time Slot Managementsysteem, hanteert Transporeon een vast tarief per boeking dat voor rekening is van de partij; de klant of vervoerder, die daadwerkelijk de timeslots boekt binnen het Time Slot Managementsysteem van Transporeon GmbH. Deze partij moet zelf een overeenkomst sluiten met Transporeon GmbH, voordat timeslots kunnen worden geboekt. Meer informatie over de diensten en boekingstarieven kan worden verkregen bij Transporeon. Bezoek en registreer op: https://support.transporeon.com/carrieronboarding.

Terminalregels voor vervoerders en chauffeurs

Neem contact op met ons bookingsteam voor vragen over aanleveren of afhalen van lading per truck.

T: +31 (0) 118 - 42 63 91
E: slotbooking@verbrugge.nl

Neem contact met ons op per mail