Terminal regels en condities

Toegang

 • Legitimatie met paspoort of identiteitskaart is verplicht.
 • Toegang is verboden onder de 18 jaar.
 • Het dragen van een helm, veiligheidsschoenen en veiligheidskleding (minimaal een veiligheidshesje) is verplicht voor iedereen die de terreinen wil betreden. Daarnaast kunnen in specifieke gevallen, aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen vereist worden.
 • Zie de laatste informatie over COVID-19
 • Op alle terreinen zijn alle vormen van roken (ook in het voertuig) verboden met uitzondering van de daarvoor bestemde rookruimtes.
 • Open vuur is verboden.
 • Verbrugge hanteert een zero-tolerance beleid ten aanzien van alcohol en drugs.
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantines.
 • Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen op de terminal.
 • Aanwijzingen van beveiliging en personeel dienen strikt opgevolgd te worden.

Verkeer

We houden ons aan de Algemene Nederlandse Wegenverkeerswet, met hierop een aantal uitzonderingen:

 • De maximumsnelheid op de terminals is 15 km/uur.
 • Matig uw snelheid bij kruisend verkeer.
 • Let op: terminalverkeer heeft altijd voorrang. In alle andere gevallen heeft rechts voorrang.
 • Personenauto’s zijn niet toegestaan in de loodsen.
 • Bij begeleiding van de shuttle bus zijn alarmlichten verplicht.
 • Bij zelfstandig rijden (na het volgen van een toolbox zelfstandig rijden) is een zwaailamp op het dak van de auto verplicht.
 • Bijrijders zijn niet toegestaan in vrachtwagens die producten komen laden of lossen.
 • Er mag nooit door een afgezet werkgebied gereden worden.
 • Het is niet toegestaan om te wandelen over de terminal.
 • Op de terreinen van Verbrugge Terminals geldt een algeheel verbod op het zich verplaatsen met tweewielige voertuigen zoals fietsen, bromfietsen, motorfietsen, e.d.
 • Parkeren is toegestaan in de vakken met een P, tussen de loodsdeuren en bij het schip aan de loopbrug.

Overige condities

 • Verbrugge Terminals b.v. noch haar directie of personeel zijn aansprakelijk voor schade en/of letsel toegebracht aan personen dan wel voertuigen of andere goederen.
 • Het betreden van de terminals is zonder toestemming niet toegestaan.
 • De toestemming geldt uitsluitend voor het aangevraagde doel/aard van de werkzaamheden/reden van het bezoek.
 • Het zich ophouden op het terrein is verboden: de kortst mogelijke weg naar de bestemming dient te worden gevolgd. Het is niet toegestaan zich buiten wegen en paden te begeven.
 • Op de terreinen van Verbrugge geldt een algeheel verbod voor fotograferen en filmen.
 • Wanneer er opnames worden gemaakt voor promotiedoeleinden of instructies, dan dienen merken van derden, lading van derden en personen, buiten beeld gehouden te worden. Vóór publicatie van dit beeldmateriaal, dient eerst goedkeuring gegeven te worden door het management van Verbrugge.
 • Het bezit, gebruik en/of onder invloed verkeren van drugs en alcoholhoudende dranken is op het bedrijf niet toegestaan. Verbrugge hanteert een zero-tolerance beleid.
 • De tijdens het bezoek verkregen informatie dient als vertrouwelijk beschouwd te worden.
 • Geen goederen of documenten mogen het bedrijf verlaten zonder schriftelijke toestemming.
 • Visitatie van voertuigen kan door de beveiliging uitgevoerd worden zowel bij binnenkomst als bij vertrek.
 • Bij verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen, dan dient u dit direct bij onze beveiliging te melden. T: +31 (0) 118-426327.
 • De verstrekte (persoonlijke) toegangspas blijft eigendom van Verbrugge Terminals B.V. Bij verlies van de toegangspas, wordt € 50,- aan kosten in rekening gebracht en dient dit direct gemeld te worden bij onze beveiliging T: +31 (0) 118-426327.
 • Bij het betreden van onze terminals gaat u akkoord met de inhoud van onze terminal regels en condities. Bij overtreding hiervan, zal de toegang tot ons bedrijf ontzegd kunnen worden.
Veiligheidssymbolen / safety symbols