Shuttle service

Begeleiding van en naar de schepen

Bezoekt u de Verbrugge Scaldia Terminal of de Verbrugge Zeeland Terminal? Onze ‘Visitor Safety Car’ brengt u op maandag tot en met vrijdag van 7:30 uur tot 24:00 uur naar uw bestemming en haalt u ook weer op.

Onze beveiliging zal u naar de shuttle service bus verwijzen. U wordt gevraagd om alarmlichten te voeren wanneer u achter de bus aan rijdt.

Wanneer u de terminals wenst te verlaten kunt u de shuttlebus bellen op onderstaande telefoonnummers:

Verbrugge Zeeland Terminals   +31 (0) 6 10 19 69 59
Verbrugge Scaldia Terminals   +31 (0) 6 13 02 60 35
Verbrugge Terneuzen Terminals   +31 (0) 115 64 6150

Verbrugge terminals shuttle service

Uitzondering

In speciale gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden voor de begeleiding door de Shuttlebus. Dit mag enkel bij gebleken noodzaak en na goedkeuring van het management van Verbrugge Terminals en na het volgen van de toolbox 'Zelfstandig rijden'. 

Procedure

U dient na 1 november 2021 de Algemene Veiligheidsinstructie voltooid en behaald te hebben. 

Heeft u voor 1 november 2021 de Algemene Veiligheidsinstructie voltooid en behaald? Dan zult u de Algemene Veiligheidsinstructie opnieuw moeten volgen.

Ga hiervoor naar het portaal Veiligheidsinstructie. Maak een nieuw account aan en volg de veiligheidsinstructie.

Let op: De inloggegevens voor dit portaal heeft u later nodig voor het volgen van de toolbox ‘Zelfstandig Rijden’.

Stuur een toestemmingsverzoek zelfstandig rijden naar beveiliging@verbrugge.nl​​​​ en geef hierbij de reden, de termijn en frequentie van bezoek op.

Na goedkeuring van uw aanvraag zal de toolbox ‘Zelfstandig rijden’ worden toegevoegd aan uw account op het portaal Veiligheidsinstructie. Log in, kies voor de toolbox "Zelfstandig Rijden" en maak de toets.

Geef bij uw eerstvolgende bezoek onze beveiliging aan, dat u de toolbox hebt gemaakt. De beveiliging zal dit controleren en na goedkeuring kunt u zelfstandig over onze terminals rijden.

*U kunt geen rechten ontlenen aan het indienen van een aanvraag en Verbrugge Terminals houdt zich het recht voor zonder opgave van redenen aanvragen te weigeren.