Foto, film en gebruik van drones

Het is niet toegestaan om foto’s of filmopnames te maken op de terreinen van Verbrugge Terminals in Terneuzen en Vlissingen. Met onze klanten is contractueel vastgelegd dat hun lading op de locaties van Verbrugge niet gefilmd of gefotografeerd mag worden.

Uitzonderingen op het foto- en filmverbod

Voor bepaalde situaties kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Hier moet dan altijd toestemming voor worden gevraagd. Denk hierbij aan opnames voor promotiedoeleinden, instructies en ladingcontrole.

Wanneer er opnames worden gemaakt voor promotiedoeleinden of instructies, dan dienen merken van derden, lading van derden en personen, buiten beeld gehouden te worden. Vóór publicatie van dit beeldmateriaal, dient eerst goedkeuring gegeven te worden door het management van Verbrugge. Verbrugge houdt zich het recht voor, om op elk willekeurig moment het beeldmateriaal op te vragen en te bekijken.

De toestemming wordt schriftelijk voor maximaal één bepaalde dag verstrekt. De toestemming is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. Na goedkeuring ontvang u van ons een schriftelijke bevestiging. Neem een kopie mee op papier of uw smartphone. Zo kunt u deze op verzoek van de beveiliging tonen.

Gebruik van Drones

Het is niet zomaar toegestaan om Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), oftewel drones, te gebruiken in en om de havens. Particulier of recreatief gebruik van drones in de haven is verboden. Voor beroepsmatig gebruik van drones kan een uitzondering gemaakt worden. 

Voor het gebruik van drones moet u voldoen aan de voorwaarden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), North Sea Port en Verbrugge Terminals. Voor meer informatie, stuur ons een mail: pfso@verbrugge.nl.

Vraag toestemming aan via ons webformulier

Wilt u na het lezen van bovenstaande tekst toestemming vragen voor het maken van foto’s, film- en/of drone opnames? Vul dan ons webformulier in.

 

Gegevens aanvrager
Opname details
Voor het gebruik van een drone gelden aanvullende regels.
CAPTCHA