Verbrugge International organiseert COVID-19 sneltest voor zijn medewerkers en partners

Division
Corporate

Om onze inspanningen te maximaliseren om onze medewerkers en partners te beschermen tegen de COVID-19 pandemie, introduceerde Verbrugge International onlangs een gecertificeerde COVID-19 sneltest op onze locatie in Vlissingen.

Na gezamenlijk overleg tussen het Verbrugge COVID-19 Preventieteam, de Ondernemingsraad, de Overheden en MJ Care Facilities, werd op de locatie van Verbrugge een speciale testfaciliteit opgezet. Voordat men met het werk begon, werden alle medewerkers en partners gevraagd om vrijwillig deel te nemen aan de COVID-19 sneltest en het negatieve resultaat af te wachten. Deze was beschikbaar binnen 30 minuten na de afname van de test. Deze test is twee aaneengesloten dagen uitgevoerd door, de overheid gecertificeerde, MJ Care Facilities.

Meer dan 98% van alle medewerkers deed vrijwillig mee en zo konden we twee positieve personen identificeren die anders zonder COVID-19 symptomen aan hun werk zouden zijn begonnen. Al met al kunnen we concluderen dat de COVID-19 sneltest een goede preventieve maatregel is en we hebben niet alleen een positieve impact op infectiepreventie gezien, maar ook de kracht van ‘één’ Verbrugge-team tegen COVID-19.

In de toekomst evalueren we soortgelijke acties, in overleg met de verschillende belanghebbenden, en zullen hierover blijven rapporteren, want alleen samen kunnen we de COVID-19-pandemie verslaan!

Blijf veilig, blijf sterk, blijf gezond!