Blijf veilig, volg de COVID-19 richtlijnen

De situatie rondom het coronavirus wordt constant gevolgd en onze operationele procedures worden zodanig aangepast.

Bezoekers en derden (aannemers, leveranciers en andere) dienen de volgende richtlijnen te volgen:

  • Wij bevelen sterk aan om mondmaskers te gebruiken op (binnen)plaatsen waar 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden!
  • 1,5 meter blijft een veilige afstand.
  • Reinig en was uw handen regelmatig.
  • Hoesten en niezen in de elleboog.
  • Blijf in uw voertuig / vaartuig tenzij anders aangegeven.
  • Volg en respecteer de geplaatste borden op de verschillende locaties.

Hieronder vindt u de operationele procedures en ons pandemieplan: